1.    Wniosek o przyznanie zapomogi

slaskie_wniosek_o_przyznanie_swiadczenia_socjalnego    

      2. Oświadczenie o dochodach

oswiadczenie_o_dochodach_zal_1_do_wniosku     

      3. Oświadczenie o RODO i rachunku bankowym

oswiadczenie_dane_rodo_rachunek_bankowy__1_