Z ogromnym smutkiem i bólem przyjęliśmy wiadomość o śmierci żony Teresy naszego kolegi Krzysztofa Kwiatkowskiego. Tym samym koleżanki i koledzy z Koła nr 31 SEiRP w Siemianowicach Śląskich składamy wyrazy współczucia i żalu całej Rodzinie oraz Bliskim.