Funkcja

Imię i nazwisko

Telefon

Adres e-mail

Prezes

Ewa Macek

509 606 715

prezes@seirp.org.pl

Wiceprezes

Robert Piętka

wiceprezes@seirp.org.pl

Wiceprezes

Michał Szynol

viceprezes1@seirp.org.pl

Sekretarz

Jacek Przybylak

501 469 499

sekretarz@seirp.org.pl

Skarbnik

Anna Krasucka

skarbnik@seirp.org.pl

Funkcja


Imię i nazwisko

Telefon

Adres e-mail

Administrator Strony Internetowej

Jacek Świderski

880 196 517

admin@seirp.org.pl

Przewodnicząca Komisji d/s Seniorów, Kronikarz Koła

Krystyna Kuta

kronikarz@seirp.org.pl

Przewodniczący Komisji d/s Odznaczeń i Wyróżnień

Andrzej Florczak

odznaczenia@seirp.org.pl

Wiceprzewodnicząca Komisji d/s Odznaczeń i Wyróżnień

Lucyna Misiara

wiceodznaczenia@seirp.org.pl

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków

Jacek Przybylak

501 469 499

sekretarz@seirp.org.pl

Członek 

Gabriela Barska

wnioski@seirp.org.pl

Członek

Beata Wójcik

wnioski1@seirp.org.pl

Członek

Krzysztof Kwiatkowski