16 maja 2024 r. przy ul Zwycięstwa 2 na terenie Strzelnicy PZŁ, dzięki gościnności Łowczego Okręgowego Mariusza Miśka odbył się Festyn “Świadomy i sprawny senior”. Wydarzenie zorganizowało nasze Koło nr 31 Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Siemianowicach Śląskich przy współpracy z Rafałem Piech Prezydentem Miasta Siemianowice Śląskie, miejskim MOPS-em i WOPR-em, Policją i firmą PGZ ROSOMAK SA Siemianowice Śląskie.

W przedsięwzięciu udział wzięło blisko 90 seniorów z terenu miasta, w tym UTW w Siemianowicach Śl., Koła nr 31 SEiRP w Siemianowicach Śl., przedstawiciele kół SEiRP z Częstochowy, Sosnowca i Świętochłowic.

 

 

Obecni byli zaproszeni goście

Radna Marta Suchanek-Bijak

Dyrektor MOPS Siemianowice Śląskie Mateusz Kacy

Prezes Aqua Sprite Siemianowice Śląskie Piotr Komraus

W imieniu Prezydenta głos zabrała radna Marta Suchanek-Bijak

a w imieniu organizatorów wszystkich obecnych przywitała Prezes Koła Nr 31 Ewa Macek. Całość prowadził Wiceprezes koła Michał Szynol.

 

 

 

W trakcie odbyły się prelekcje na temat bezpieczeństwa seniorów prowadzone przez policjantów : oficera prasowego nadkom. Tatianę Lukoszek i profilaktyk asp. Arkadiusza Lasyk,

 

pracownika z MOPS Katarzynę Farat i Prezesa WOPR w Siemianowicach Śl. Marka Kuna.

Obecni wolontariusze WOPR wraz z prezesem szkolili obecnych z pierwszej pomocy przedmedycznej. Każdy miał możliwość poćwiczeniu udzielania pomocy na fantomach. Policjanci propagowali bezpieczne zachowanie się seniorów rozdając broszury, elementy odblaskowe i Karty Życia, jak również można było sprawdzić swoje zachowanie w tak zwanych alkogoglach.

Największym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia z wyszkolenia strzeleckiego prowadzone przez Instruktora Pana Tomasza Ćmiel w których wzięło udział 48 osób.

Najlepiej strzelającymi okazali się:

wśród mężczyzn

Ryszard Mędrzyk z Koła nr 21 SEiRP w Sosnowcu

Tomasz Czerniak z Koła nr 31 SEiRP w Siemianowicach Śl. ex-aequo z Krzysztofem Buchacz z Koła nr 31 SEiRP w Siemianowicach Śl.

wśród pań

Ewa Jendro seniorka z Siemianowic Śl.

Nie zabrakło również słodkości oraz ciepłego posiłku.

Strzelcy otrzymali pamiątkowe medale, a nagrody i puchary dla najlepszych ufundował Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie. 

Zorganizowanie tego festynu możliwe było dzięki otrzymaniu z UM w Siemianowicach Śl. „małego granta” i dofinansowaniu przez firmę PGZ ROSOMAK SA Siemianowice Śl.

Dopisała wszystkim pogoda i znakomite humory.

Więcej zdjęć w Galerii