15 grudnia 2023 roku w Katowicach w restauracji “Marcepan” tradycyjnie jak co roku członkowie naszego Koła Nr 31 SEiRP w Siemianowicach Śląskich bawili się na spotkaniu Mikołajkowo – Świątecznym. Byli wśród na zaproszeni goście tacy jak

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Marek Nowakowski

II Wiceprezydent Miasta Siemianowice Śląskie Beata Gałecka

Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Miasta Katowice Małgorzata Moryń – Trzęsimech

Komendant Miejski Policji w Siemianowicach Śląskich insp. Waldemar Wierzycki

I Zastępca KMP w Siemianowicach Śląskich mł. Insp. Piotr Bańka

Przewodniczący KS EiR KWP w Katowicach podinsp. Krzysztof Szala

Prezeska Stowarzyszenia Silesia Tak Art w Tychach Małgorzata Szala

Przewodniczący Rady Miasta Siemianowice Śląskie Adam Cebula

Naczelnik Wydziału Kultury i Sportu UM Siemianowice Śląskie Krzysztof Nos

Oficer prasowy KMP Siemianowice Śląskie nadkom Tatiana Lukoszek

Przewodniczący ZT NSZZ Policjantów KMP Siemianowice Śląski asp. Arkadiusz Baryluk

Przewodniczący Rady Seniorów Miasta Katowice Tadeusz Oczko

Dyrektor TVS Małgorzata Piechoczek

Prezeska Stowarzyszenia Aktywni Silesia dr Ewa Piaskowska

Zastępca komendanta Szkoły Policji w Katowicach insp. dr Gabriela Socha

Wiceprzewodniczący TK ZK EiR SW w Katowicach mjr. w st. spocz. Stanisław Jaguś

Wiceprezes ZOW SEiRP w Katowicach Sylwia Romaniuk.

Po przywitaniu gości przez Prezes Koła Nr 31 SEiRP Ew Macek która również złożyła wszystkim życzenia świąteczne wszyscy łamali się opłatkiem. Zaproszeni gości w kilku zdaniach przekazali zebranym Życzenia Świąteczne i Noworoczne po których Prezes koła Ewa Macek, Wiceprezes ZOW SEiRP Sylwia Romaniuk i Wiceprezes koła Robert Piętka wręczyli wyróżnionym insp. Markowi Nowakowskiemu, gen. w st. spocz. Januszowi Bieńkowskiemu, insp. Waldemarowi Wierzyckiemu i skarbnikowi koła Annie

Krasuckiej Honorowe Odznaki ZOW SEiRP w Katowicach. Po zakończeniu tych wszystkich oficjalnych części spotkania wszyscy wspólnie zasiedli do wigilijnego posiłku.

Zgodnie z przyjętą tradycją spotkanie nasze odwiedziła zapowiadany gość czyli Święty Mikołaj, który wszystkim obecnym wręczył przy pomocy swoich nieodzownych Śnieżynek drobne upominki. Wszyscy bawili się wspaniale. Po tych chwilach radości Prezydium Zarządu naszego koła wręczył pamiątkowe dyplomy naszym jubilatom za rok 2022 i 2023.

Na zakończenie spotkania wszyscy mieli sposobność pośpiewania wspólnie z  Zespołem KARO kolęd i piosenek świątecznych. Występ tego zespołu był dla nas świątecznym prezentem od dyrekcji TVS w Katowicach.

Po tak miłym wieczorze wszyscy rozeszli się w świątecznym nastroju pełni optymizmu i radości.

Wszystkie zdjęcia można obejrzeć w Galerii

Tekst J. Świderski
Zdjęcia K. Kuta, J. Świderski