Gabriela BARSKA

kandydatka do Sejmu z listy Nowej Lewicy- miejsce 9 okręg 32

Członkini Zarządu Koła Nr 31 SEiRP w Siemianowicach Śląskich.

Kandyduję do Sejmu, ponieważ chcę swoją energią, aktywnością i fachową wiedzą przyczynić się do tego, aby Polacy nie byli skazani na podziały dwóch obozów politycznych. Jestem przekonana, że można odwrócić pojęcie polityki tak, aby kojarzyła się z pracą dla ludzi a nie z wykorzystywaniem funkcji do własnych interesów.

Służba w parlamencie powinna opierać się m.in. na wartościach pracy i współpracy oraz szacunku dla indywidualnych poglądów. Wykorzystując swoje doświadczenie, chcę pracować na rzecz społeczeństwa, walczyć o prawa kobiet i dobro dzieci.

Prywatnie jestem żoną i mamą. Codziennie podejmuję wyzwania związane z wychowaniem, łącząc je z życiem zawodowym i społecznym. Moją pasją jest szeroko rozumiane bezpieczeństwo oraz edukacja. Lubię uczyć się nowych rzeczy. Zawsze ceniłam sobie kontakt z drugim człowiekiem, lubię słuchać, poznawać ludzi i ich problemy.

Ukończyłam Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Będzinie. W tym mieście się wychowywałam i chętnie do niego wracam. Od 2006 roku mieszkam w Łazach, tu założyłam rodzinę i mieszkam do dziś. Z wykształcenia jestem mgr inż. materiałoznawcą, ukończyłam Politechnikę Śląską oraz Akademię WSB na kierunku bezpieczeństwo narodowe. Specjalizuję się w zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi. Jestem absolwentką Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Obecnie pracuję jako nauczyciel akademicki – dzielę się ze studentami swoją wiedzą i doświadczeniem zawodowym.

W Policji pracowałam od 2000 roku. Od 2016 r. byłam Naczelnikiem Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą.

Proszę, aby włączyli się Państwo do wspólnego działania dla dobra naszego kraju.

To ważne, aby w dniu wyborów dokonali Państwo właściwego i odpowiedzialnego wyboru, bo to właśnie od Was zależy, jaka będzie Polska po 15 października 2023 roku.

Z wyrazami szacunku,

Gabriela BARSKA

Kandyduje w okręgu wyborczym nr 32, poz 9

miasta – Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Sosnowiec

powiaty – będziński, zawierciański

 

Jerzy WOŹNIAK

 

Aktywnie działa na rzecz Seniorów i organizacji pozarządowych.   

Kandyduje w okręgu wyborczym nr 31, lista nr 3, poz. 2 – obejmuje powiaty:

Chorzów, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śl. ,Siemianowice Śl., Świętochłowice, Tychy, część powiatu bieruńsko-lędzińskiego.

 

 

Andrzej ROZENEK

Andrzej Tadeusz Rozenek. Dziennikarz i polityk. Poseł na Sejm VII i IX kadencji. 

Jeden z najaktywniejszych posłów obecnej kadencji Sejmu. Członek Podkomisji stałej ds. spraw społecznych w wojsku oraz Podkomisji stała do spraw polskiego przemysłu obronnego oraz modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP, Parlamentarnego Zespołu ds. Zaopatrzenia Emerytalnego Funkcjonariuszy i Żołnierzy, Parlamentarnego Zespołu ds. Reformy Służb Specjalnych i in. Osobiście lub z innymi posłami zgłosił 310 interpelacji, którym nadano bieg, zadał 11 zapytań poselskich, 40 razy zabierał głos na posiedzeniach Sejmu.

Od wielu lat wspiera osoby poszkodowane postanowieniami ustawy represyjnej.  Odbył wiele spotkań ze środowiskami mundurowymi na terenie całego kraju. W wielu wystąpieniach medialnych upominał się o ich prawa.

Na przełomie 2017/2018 r. był przewodniczącym Obywatelskiego Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji,

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.

Andrzej Rozenek jest kandydatem Koalicji Obywatelskiej.

Kandyduje w okręgu wyborczym nr 20, poz.5 obejmuje: część powiatu mazowieckiego, powiaty: grodzki, legionowski, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni, wołomiński .

 

 

Ewa KOŁODZIEJ

Posłanka na Sejm RP VII VIII i IX kadencji.

Działaczka społeczna i polityczna. Urodzona 2 września 1978 roku w Katowicach. Ukończyła X Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Paderewskiego w Katowicach, następnie studia wyższe z zakresu politologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Uczęszczała również do Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Stanisława Moniuszki. Od lat zaangażowana jest w działalność społeczną na Śląsku.

Ewa Kołodziej jest doświadczoną działaczką społeczną, samorządową oraz skutecznym politykiem. W ciągu swojej pracy na rzecz regionu i jego mieszkańców trzykrotnie wybrana była do Rady Miasta Katowice, pełniąc przy tym funkcje wiceprzewodniczącej Rady Miasta Katowice, przewodniczącej Komisji Edukacji Rady Miasta Katowice oraz wiceprzewodniczącej Komisji Skarbu Rady Miasta Katowice.

Od 2011 roku reprezentuje mieszkańców okręgu 31: Katowic, Mysłowic, Tychów, Rudy Śląskiej, Siemianowic Śląskich, Piekar Śląskich, Świętochłowic, Chorzowa oraz powiatu bieruńsko-lędzińskiego w polskim parlamencie.

W Sejmie RP angażuje się przede wszystkim w prace Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Polityki Senioralnej, czynnie uczestnicząc w procesie konstruowania rozwiązań legislacyjnych o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa socjalnego i zdrowotnego Polaków. W trakcie swojej działalności w parlamencie Ewa Kołodziej dała się poznać jako osoba konsekwentna, niepoddająca się przeciwnościom ani presji, potrafiąca znaleźć wspólny język z ludźmi z różnych środowisk.
Nie unika ona przy tym tematów trudnych i niewygodnych, wykazując się równocześnie niezwykłą wrażliwością i otwartością na ludzkie problemy.

Doskonałym przykładem zaangażowania Ewy Kołodziej jest długoletnia praca na rzecz osób dotkniętych „ustawą represyjną”, zwaną niesłusznie przez PiS ustawą dezubekizacyjną!

Od początku jest w stałym kontakcie ze środowiskiem służb mundurowych  uczestnicząc w organizowanych spotkaniach, wydarzeniach, manifestacjach i zbiórkach, gdyż jest bezwzględnie przekonana, że dzisiejsza presja i walka pozwoli odzyskać wszystkim pokrzywdzonym mundurowym ich prawa. Przywrócenie godności, honoru oraz należnych świadczeń emerytalno-rentowych jest priorytetem! Wszystkich poszkodowanych cały czas wspiera i będzie to robić nieustannie. Ten stan prawny bezwzględnie trzeba zmienić i nikt co do tego nie ma najmniejszych wątpliwości, kto szanuje państwo prawa.

Jako Przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Cukrzycy wykonuje wspaniałą pracę na rzecz osób chorujących na cukrzycę i jej ciężkich powikłań.

W pracy społecznej i politycznej, swoją działalność wzoruje na Wojciechu Korfantym. Myśli globalnie, ale działa lokalnie – zawsze będąc blisko ludzi, bo pracowitość, bliskość i otwartość – to taki właśnie jest jej na pracę z ludźmi „śląski punkt widzenia” i taka właśnie jest „KOBIETA NA SZÓSTKĘ”.

W zbliżających się wyborach 15 października 2023 r.,  ponownie będzie ubiegać się o mandat poselski na liście KKW Koalicja Obywatelska PO. NI PL Zieloni w okręgu nr 31, poz.6 obejmuje powiaty: Chorzów, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śl., Siemianowice Śl., Świętochłowice, Tychy, część powiatu bieruńsko- lędzińskiego.

 

Gabriela MORAWSKA-STANECKA

Urodziła się w 1968 roku w Szczyrku. W 1991 r. ukończyła prawo na wydziale prawa i administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

W 1993 r. roku zdała egzamin sędziowski oraz egzamin radcowski. W latach 1993-1998 prowadziła kancelarię prawniczą jako wspólniczka spółki cywilnej. W latach 1998-2007 była notariuszką,        a od  2007 r. radczynią prawną, a następnie adwokatką w Katowicach.

W 2019 r. została wybrana do Senatu RP z okręgu 75. Podczas pierwszego posiedzenia została Wicemarszałkinią Senatu RP. W Senacie jest członkinią  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej, Nadzwyczajnej Komisji ds. Klimatu oraz wiceprzewodniczącą Nadzwyczajnej Komisji do spraw wyjaśnienia przypadków nielegalnej inwigilacji, ich wpływu na proces wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej oraz reformy służb specjalnych.

Jako wiceprzewodnicząca zarządu Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej reprezentuje Polskę w tej organizacji i w X 2022 roku została wybrana do Komisji ds. Promowania Poszanowania Międzynarodowego Prawa Humanitarnego. Jest również ambasadorką Senatu RP w Women Political Leaders.

Aktywnie wspiera walkę osób represjonowanych o przywrócenie należnych im praw Zorganizowała 4 konferencje w Senacie na ten temat. Jest kandydatką KKW Koalicja Obywatelska PO .N i PL Zieloni.

Startuje  do Senatu w ramach Paktu Senackiego w okręgu wyborczym nr 74, poz.1 – obejmuje powiaty: Chorzów, Piekary Śląskie, Ruda Śl., Siemianowice Śl. , Świętochłowice.