K O M U N I K A T

EWA KOŁODZIEJ – POSŁANKA NA SEJM RP

ZAPRASZA NA SPOTKANIE

BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA – ROLA SŁUŻB MUNDUROWYCH”

05 PAŹDZIERNIKA 2023 r. o godz. 16.00 (czwartek)

w sali ZWIĄZKU GÓRNOŚLĄSKIEGO W KATOWICACH, UL. STALMACHA 17

EMERYTÓW, RENCISTÓW SŁUŻB MUNDUROWYCH WRAZ Z RODZINAMI

Z WOJ. ŚLĄSKIEGO, ORGANIZACJE POZARZĄDOWE i MIESZKAŃCÓW KATOWIC.

WŚRÓD ZAPROSZONYCH GOŚCI SĄ:

ANDRZEJ ROZENEK – POSEŁ NA SEJM RP

MIECZYSŁAW KIECA – PREZYDENT WODZISŁAWIA ŚLASKIEGO

                                             KANDYDAT NA POSŁA DO SEJMU RP

                                                                                           ZARZĄD KOŁA 31 SE i RP

                                                                                             w SIEMIANOWICACH ŚL.