UROCZYSTE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI

Święto Policji to data szczególna dla wszystkich funkcjonariuszy. To czas awansów, nominacji, odznaczeń oraz podziękowań dla policjantów i pracowników Policji. 4 lipca uroczystość ta, dla siemianowickich stróżów prawa, odbyła się w Parku Tradycji i została objęta honorowym patronatem przez Prezydenta Miasta Pana Rafała Piecha. W uroczystej zbiórce jako gość honorowy udział wziął I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Mariusz Krzystyniak.

Wczoraj 4 lipca w Parku Tradycji odbyła się uroczysta zbiórka siemianowickich stróżów prawa z okazji Święta Policji. Rozpoczęła się złożeniem meldunku I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Mariuszowi Krzystyniakowi przez dowódcę uroczystości podinsp. Emiliana Klimasa. Minutą ciszy uczczono pamięć poległych na służbie funkcjonariuszy Policji oraz zmarłych na skutek zarażenia wirusem SARS-COV-2, w tym szczególnie ku pamięci naszego policjanta asp. Roberta Kotuły.

Następnie gospodarz uroczystości, Komendant Miejski Policji w Siemianowicach Śląskich mł.insp. Waldemar Wierzycki, przywitał zaproszonych gości, policjantów, policjantki, pracowników komendy oraz rodziny i osoby bliskie mundurowym. Złożył serdeczne życzenia policjantkom, policjantom oraz pracownikom Policji, dziękując za codzienną służbę oraz zaangażowanie w wykonywanie obowiązków służbowych. Pan Komendant podziękował również przedstawicielom władz samorządowych za współpracę oraz instytucjom wspierającym pracę naszych policjantów. W trakcie przemówienia zaprezentowany został film, w którym role główne przypadły siemianowickim przedszkolakom. Milusińscy opowiadali co wiedzą o służbie policjanta i złożyli mundurowym z okazji ich święta życzenia. I tak dzięki nim mogliśmy się dowiedzieć, że jesteśmy jak rycerze, którzy chronią miasto przed złem i że bardzo darzą nas sympatią.

Następnie odbyła się część okolicznościowa, podczas której odczytano wyciągi z rozkazów o mianowaniu na wyższe stopnie służbowe w korpusach oficerskim, aspiranckim, podoficerskim i posterunkowych. W tym roku 40 spośród 157 policjantów naszej komendy otrzymało takie nominacje.

Przy okazji naszego Święta nie sposób było nie podziękować za okazywane wsparcie, włożony trud i zaangażowanie w funkcjonowanie naszej komendy urzędnikom korpusu cywilnego i pracownikom Policji. Prezydent Miasta ufundował z tej okazji upominki, które razem z listami gratulacyjnymi wręczyła w jego imieniu II Zastępca Prezydenta Miasta Pani Beata Gałecka wspólnie z Komendantem mł.insp. Waldemarem Wierzyckim.

Kolejnym podniosłym momentem podczas uroczystości było wręczenie listu gratulacyjnego przez Komendanta Miejskiego Policji w Siemianowicach Śląskich za długoletnią pracę i decyzję o przejściu na emeryturę pracownika komendy Pana Leona Szudygi. Życzenia i gratulacje zostały także złożone przez I Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Mariusza Krzystyniaka. Pan Leon Szudyga przez 36 lat i 7 miesięcy był zatrudniony w siemianowickiej komendzie na stanowisku mechanika samochodowego. Dzięki niemu tabor był sprawny, a usterki usuwane błyskawicznie. Po przepracowaniu 50 lat i 9 miesięcy podjął decyzję o przejściu na zasłużoną emeryturę. Taki staż pracy zasługuje na szczególne uznanie.

Miłym akcentem było uhonorowanie gospodarza uroczystości mł.insp. Waldemara Wierzyckiego przez prezes Koła nr 31 Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Siemianowicach Śląskich Ew e Macek medalem z okazji 30-lecia utworzenia Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Katowicach oraz wręczenie pamiątkowego grawertonu przez wiceprezesa Pana Michała Szynola.

Po uroczystych wyręczeniach głos zabrała II Zastępca Prezydenta Miasta Pani Beata Gałecka, Prokurator Rejonowy w Siemianowicach Śląskich Pani Beata Cedzyńska oraz I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Mariusz Krzystyniak.

Splendoru całej uroczystej zbiórce dodawała wyśmienita orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach pod kierownictwem tamburmajora asp. Daniela Grodzińskiego.

 

Tekst i zdjęcia KMP Siemianowice Śląskie 

Wszystkie zdjęcia w Galerii