W dniu 29 maja 2023 r. przedstawiciele Koła Nr 31 Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych z Siemianowic Śląskich, Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej, Bractwa Mundurowego RP i Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP w przeddzień konwencji „Mundurowi dla Demokracji” złożyli kwiaty i zapalili znicze na „Grobie Policjanta Polskiego” na terenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.