Panu Prezesowi Bractwa Mundurowego RP – Marianowi SZŁAPA

składamy podziękowania za dotychczasową współpracę i ogromne serce na rzecz Represjonowanych Mundurowych i ich rodzin, i z okazji IMIENIN życzymy Prezesowi dużo zdrowia, odwagi, sił i wytrwałości w dążeniu do realizacji celów i zamierzeń, dalszych sukcesów w pracy społecznej, zawodowej, satysfakcji w życiu osobistym, samych radosnych chwil, życzliwych wokół ludzi. Niech każdy nadchodzący dzień będzie najwspanialszym dniem w życiu.

Zarząd  i Członkowie Koła Nr 31 SEiRP w Siemianowicach Śląskich.