W dniu 12.04.2023 r. W Siemianowicach Śląskich w willi Fitznera odbyło się Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze (uzupełniające) Koła nr 31 SEiRP w Siemianowicach Śl. Zebranie zostało objęte Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich

Oprócz członków koła obecni byli zaproszeni goście:

  • Rafał Piech – Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie

  • Adam Cebula – Przewodniczący Rady Miasta Siemianowice Śląskie

  • Krzysztof Nos – Naczelnik Wydziału Kultury i Sportu UM Siemianowice Śl.

  • kom. Karolina Szlęzak – Z-ca Naczelnika Gabinetu KWP w Katowicach

  • podinsp. Krzysztof Szala – Przewodniczący Komisji Socjalnej EiR Policyjnych KWP w Katowicach 

  • mł.insp. Waldemar Wierzycki – Komendant Miejski Policji w Katowicach

  • podinsp. Piotr Bańka – I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Siemianowicach Śl.

  • mł.asp. Arkadiusz Baryluk – Przewodniczący OT NSZZP KMP w Siemianowicach Śl.

  • kom. Tatiana Lukoszek – Rzecznik prasowy KMP w Siemianowicach Śl.

  • Henryk Mikosz Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Katowicach

Ponadto obecni byli zaproszeni przedstawiciele Koła nr 30 SEiRP z Częstochowy.

              Po przywitaniu gości i wszystkich zebranych Prezes naszego koła Ewa Macek przedstawiła sprawozdanie z pracy koła za 2022 rok, a p.o. sekretarza Jacek Przybylak zapoznał obecnych z Planem pracy na rok bieżący.

W trakcie wystąpień gości pogratulowali oni Prezes Koła i jego członkom tak dobrego działania w ubiegłym inauguracyjnym roku i życzyli dalszej owocnej pracy w roku bieżącym.

              Po krótkiej przerwie zapoznali się ze sprawozdaniem finansowym, preliminarzem na rok bieżący i sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej Koła.

              Zebrani członkowie koła wybrali 3 nowych członków Zarządu Koła, wybrali drugiego Wiceprezesa Prezesa Zarządu Michała Szynol przyjęli rezygnację dotychczasowego Sekretarza Zarządu Koła, powołali nowego Sekretarza Zarządu Koła Jacka Przybylak i członka Zarząd Gabrielę Barska (aktualny skład Zarządu w zakładce “o nas”) . Zatwierdzono wszystkie sprawozdania i podjęto 21 uchwał.

              5 członkom Koła wręczono odznaczenia ZG SEiRP a obecnym na zebraniu nowym członkom wręczono legitymacje członkowskie Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych.

Przed ww. zebraniem delegacja Koła złożyła kwiaty pod pomnikiem poległych policjantów

Zebranie przebiegło w miłej atmosferze.

Całość zdjęć w Galerii

Zdjęcia Krystyna Kuta i Jacek Świderski