W dniu 22 marca br.,w gabinecie Komendanta Miejskiego Policji w Siemianowicach Śląskich – podinsp. WALDEMARA WIERZYCKIEGO – Prezeska Ewa Macek w imieniu Członków naszego Koła złożyła gratulacje nowo powołanemu I Zastępcy Komendanta KMP w Siemianowicach Śląskich – podinsp. PIOTROWI BAŃKA, życząc samych sukcesów w Służbie i dobrej współpracy z emerytami policyjnymi.

Przywitanie I Z-cy KMP w Siemianowicach Śl.