Wizyta ZW SEiRP u Komendanta KWP w Katowicach- nadinsp. ROMANA RABSZTYNA. Prezes ZW-Mieczysław Skowron wraz z Wiceprezesami: Ewą Macek, Henrykiem Mikosz podziękowali Panu Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w imieniu Seniorów Policyjnych za duże zaangażowanie i bardzo dobrą współpracę na ich rzecz. Ewa Macek- Prezeska Koła nr 31 SEIRP z Siemianowic Śląskich przekazała także życzenia i gratulacje od Członków z wym. Koła.