W tym uroczystym dniu Twoich imienin
szczere i serdeczne życzenia długich lat życia,
przepełnionych zdrowiem i szczęściem,
pogody ducha, pomyślności i ludzkiej życzliwości,
dni pełnych słońca i radości oraz wszystkiego,
co najpiękniejsze i najmilsze w życiu.

Ciągle nowych pomysłów i inspiracji

w twórczej pracy dla innych

życzą przyjaciele i znajomi

z koła Nr 31 SEiRP w Siemianowicach Śl.