W dniu 14 lutego br. Prezeska Koła nr 31 SEiRP w Siemianowicach ŚL.- Ewa Macek w imieniu Członków Koła i własnym podziękowała Komendantowi KMP w Siemianowicach Śląskich- podinsp. MICHAŁOWI SZYNOL za pomad 30 letnią służbę w Policji, duże zaangażowanie i bardzo dobrą współpracę z Seniorami Policyjnymi i jednocześnie zaprosiła do dalszej współpracy w wym. Kole. Prezes Ewa Macek złożyła także gratulacje nowo powołanemu Komendantowi KMP w Siemianowicach Śl. mł. insp. WALDEMAROWI WIERZYCKIEMU, życząc dalszej bezpiecznej służby w Policji i owocnej współpracy z Seniorami.