“MIKOŁAJOWE KLIMATY”- tak zatytułowane było spotkanie integracyjne, które zorganizował Zarząd Koła nr 31 SE i RP Siemianowice Śląskie w KWP w Katowicach.

Wśród zaproszonych gości byli: Komendant Wojewódzki KWP w Katowicach-nadinsp. ROMAN RABSZTYN, Wiceprezydent Miasta Katowice- JERZY WOŹNIAK, Z-ca Komendanta Szkoły Policji- insp. GABRIELA SOCHA, prof. dr hab. WSB- ROBERT SOCHA, Naczelnik Gabinetu Komendanta KWP- podinsp. Marcin Budzich, Z-ca Naczelnika Gabinetu Komendanta Woj. Policji- kom. KAROLINA SZLĘZAK, Z-ca Komendanta KMP w Siemianowicach Śląskich- mł. insp. WALDEMAR WIERZYCKI, Naczelnik Wydz. Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice- MAŁGORZATA MORYŃ- TRZĘSIMIECH, Naczelnik ds PG KPP w Będzinie- kom. Gabriela Barska, członkowie naszego Koła: nadinsp. w st. spocz.- KAZIMIERZ SZWAJCOWSKI, nadinsp. w st. spocz.- JANUSZ BIEŃKOWSKI, insp. w st. spocz.- ANDRZEJ FLORCZAK, insp. w st. spocz.-RYSZARD LEŚNIEWSKI, dyrektor TVS- MAŁGORZATA PIECHOCZEK, Przewodniczący TK ZK E i R SW w Katowicach- mjr. w st. spocz.-STANISŁAW JAGUŚ, Przewodniczący TO NSZZP KMP w Siemianowicach Śl.- mł. asp.- ARKADIUSZ BARYLUK, Rzecznik Prasowy KMP w Siemianowicach ŚL.- TATIANA LUKOSZEK, Przewodniczący Rady Seniorów Miasta Katowice- TADEUSZ OCZKO, Wiceprezeska SAS w Katowicach- MAŁGORZATA KOZŁOWSKA, Prezes ZOW SE i RP w Katowicach- insp. w st. spocz. – MIECZYSŁAW SKOWRON wraz z przedstawicielami wym. Zarządu, Prezes Koła SEiRP w Mysłowicach- SYLWIA ROMANIUK, Prezes Koła w Gliwicach- HENRYK MIKOSZ, Prezes Koła SE i RP w Czechowicach – Dziedzicach- EDWARD LESIEWICZ, Prezes Koła SE i RP w Częstochowie- KONRAD PTAK, Honorowy Prezes ZW SE i RP-PIOTR STYPA, przedstawiciele wym. Kół i członkowie Koła mr 31 SE i RP Siemianowice Śląskie.

Spotkanie prowadziła Prezes Zarządu Koła nr 31 SE i RP w Siemianowicach Śląskich – EWA MACEK, uczestniczyło ok.100 osób. Było wiele atrakcji: Mikołaj z Laponii, który przybył wraz z Śnieżynkami i Mistrzem Wróżb- Bonifacym, rozdawali prezenty i zabawiali Gości. Był także występ wspaniałego duetu z TVS- KOLI i JULI.

Na zakończenie biesiady odśpiewano hymn naszego Koła, którego twórczynią jest Członek naszego Zarządu-KRYSTYNA KUTA.

Było bardzo miło, nastrojowo, uroczyście- pełna integracja.

To wielki zaszczyt, że przybyli na nasze spotkanie wym.Goście a zwłaszcza Komendant Wojewódzki KWP w Katowicach i Wiceprezydent Miasta Katowice.

Ogromne podziękowania kieruję do Zarządu i Członków naszego Koła za pracę włożoną w organizację wym. spotkania.