Miesiąc: marzec 2023 Strona 1 z 3

Ogłoszenie 1

Porządek Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego

Siemianowice Śląskie, 12.04.2023 r.

PORZĄDEK OBRAD
—————————————-

ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZEGO
KOŁA NR 31 SE i RP W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH

1. Rozpoczęcie zebrania.

2. Powitanie zaproszonych gości

3. Uczczenie minutą ciszy pamięć zmarłych członków naszego koła.

4. Wybór Przewodniczącej obrad – Ewa MACEK.

5. Przyjęcie porządku obrad, (sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie prawomocności obrad ) – podjęcie uchwały.

6. Przyjęcie Regulaminu przebiegu zebrania – podjęcie uchwały.

7. Wybór protokolantów zabrania- 2 osoby – podjęcie uchwały.

8. Powołanie komisji uchwał i wniosków – podjęcie uchwały.

9. Sprawozdanie Zarządu Koła z działalności za 2022 r.- Ewa MACEK (prezentacja) – podjęcie uchwały.

10. Wystąpienia gości.

11. Przerwa na posiłek- bufet szwedzki.

12. Sprawozdanie finansowe za 2022 r – (prezentacja) Mirosława KRZYSZTOFIK – podjęcie uchwały.

13, Sprawozdanie komisji rewizyjnej za 2022 r .- Andrzej DENKOWSKI – podjęcie uchwały.

14. Dyskusja.

15. Wybór komisji skrutacyjnej- 3 osoby: podjęcie uchwały

16. Powiększenie zarządu koła do 11 osób: 3 kandydatury, głosowanie (propozycja – jawne – podjęcie uchwały.

17. Wybór drugiego Wiceprezesa zarządu – kandydatura, głosowanie (propozycja – jawne – podjęcie uchwały.

18. Przyjęcie rezygnacji Sekretarza Zarządu Koła- Krzysztofa Kwiatkowskiego- podjęcie uchwały.

19. Wybór Sekretarza Zarządu Koła- Jacka PRZYBYLAKA ( p. o. Sekretarza Zarządu Koła) – głosowanie jawne, podjęcie uchwały.

20. Przyjęcie protokołu komisji skrutacyjnej dot. uzupełnienia składu liczebnego Zarządu Koła – podjęcie uchwały.

21. Przedstawienie planu pracy zarządu koła na 2023 r.- prezentacja – Jacek PRZYBYLAK – podjęcie uchwały.

22. Przedstawienie preliminarza budżetu na 2023 r.- Anna KRASUCKA – podjęcie uchwały.

23. Podjęcie uchwały w sprawie przekazanych z Koła nr 12 SEiRP Katowice składek członkowskich za 2022 r.

24. Omówienie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym policji z 16 grudnia 2016 r.

25. Wolne wnioski.

26. Zakończenie zebrania.

Prezes
Zarządu Koła Nr 31 SEiRP
w Siemianowicach Śl.

/-/ EWA MACEK

Przywitanie I Zastępcy Komendanta Policji w Siemianowicach śl.

W dniu 22 marca br.,w gabinecie Komendanta Miejskiego Policji w Siemianowicach Śląskich – podinsp. WALDEMARA WIERZYCKIEGO – Prezeska Ewa Macek w imieniu Członków naszego Koła złożyła gratulacje nowo powołanemu I Zastępcy Komendanta KMP w Siemianowicach Śląskich – podinsp. PIOTROWI BAŃKA, życząc samych sukcesów w Służbie i dobrej współpracy z emerytami policyjnymi.

Przywitanie I Z-cy KMP w Siemianowicach Śl.

Walne zebranie 2023

ZARZĄD KOŁA NR 31

STOWARZYSZENIA EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH

ZAPRASZA CZŁONKÓW ZWYCZAJNYCH I WSPIERAJĄCYCH NA

ZEBRANIE ROCZNE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE,

KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ 12.04.2023 r.

W GODZ. OD 13.00- 16.00

W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH, WILLA FITZNERA PRZY UL. FITNERÓW 7.

PORZĄDEK ZEBRANIA ROCZNEGO BĘDZIE ZAMIESZCZONY NA STRONIE NASZEGO KOŁA: 

seirp.org.pl

 

ZARZĄD KOŁA NR 31 SE i RP

w SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH

W dniu imienin Krysi

W tym uroczystym dniu Twoich imienin
szczere i serdeczne życzenia długich lat życia,
przepełnionych zdrowiem i szczęściem,
pogody ducha, pomyślności i ludzkiej życzliwości,
dni pełnych słońca i radości oraz wszystkiego,
co najpiękniejsze i najmilsze w życiu.

Ciągle nowych pomysłów i inspiracji

w twórczej pracy dla innych

życzą przyjaciele i znajomi

z koła Nr 31 SEiRP w Siemianowicach Śl.

Wspaniała zabawa

Nasze panie wspólnie z koleżankami z koła w Mysłowicach

8 marca świętowały Dzień Kobiet.

Zabawa była przednia.

“Co Tydzień” Tygodnik Lokalny Mysłowice

 

Wszystkie zdjęcia w Galerii

Dzień Kobiet

Z okazji Dnia Kobiet
życzymy Wam gorącej filiżanki kawy,
którą ktoś dla Was zrobi,
nieoczekiwanego telefonu od starego przyjaciela,
zielonych świateł na Waszej drodze,
radości z małych spraw,
które Was ucieszą na co dzień

życzy męska część Koła Nr 31 SEiRP w Siemianowicach Śląskich

Urodziny

Droga Pani Prezes.

W dniu Twojego święta życzymy Ci, żebyś nigdy nie rezygnowała ze swoich marzeń, abyś zawsze potrafiła wytrwale dążyć do celu, a przy tym pozostała tą wspaniałą osobą, którą znamy. Nigdy się nie poddawaj i zdobywaj góry, a wtedy wszystko będzie takie jak sobie wymarzyłaś.

Członkowie i sympatycy Koła Nr 31

SEiRP w Siemianowicach Śl.

 

Wakacje 2023 w Chorwacji

Wizyta u Komendanta KWP w Katowicach

Wizyta ZW SEiRP u Komendanta KWP w Katowicach- nadinsp. ROMANA RABSZTYNA. Prezes ZW-Mieczysław Skowron wraz z Wiceprezesami: Ewą Macek, Henrykiem Mikosz podziękowali Panu Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w imieniu Seniorów Policyjnych za duże zaangażowanie i bardzo dobrą współpracę na ich rzecz. Ewa Macek- Prezeska Koła nr 31 SEIRP z Siemianowic Śląskich przekazała także życzenia i gratulacje od Członków z wym. Koła.

Strona 1 z 3

Koło nr 31 - Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych w Siemianowicach Śląskich