Wycieczka – komunikat

K O M U N I K A T

Przypominam chętnym do udziału w wycieczce w dniach od 07.05. do 09.05.2024 r. na trasie: Katowice- Łańcut- Krasiczyn -Przemyśl -Jarosław – Rzeszów – Katowice, o konieczności wpłaty pozostałej kwoty tj. 320,00 zł. od osoby

do 20 kwietnia br.

Wpłaty proszę dokonać na konto bankowe Koła:

 

81 1600 1462 1749 2525 9000 0001

Wybory samorządowe kwiecień 2024

Dwóch członków naszego koła kandyduje w tym roku na radnych w swoich samorządach. Są to Zastępca Prezesa Koła Nr 31 SEiRP Michał Szynol – kandyduje do rady miasta Świętochłowice i członek Zarządu Koła Nr 31 SEiRP Gabrysia Barska – kandyduje do rady miasta i gminy w Łazach. Mają Oni nasze poparcie i liczymy na ich sukces.

Biorąc udział w tych wyborach bezpośrednio decydujesz o tym co dzieje się wokół Ciebie.

Wielkanoc 2024

Spotkanie świąteczne w KMP w Siemianowicach Śl.

Komendant Miejski Policji w Siemianowicach Śląskich insp. Waldemar Wierzycki spotkał się z podległymi funkcjonariuszami, pracownikami komendy, aby złożyć im świąteczne życzenia. Już za moment usiądziemy z najbliższymi przy świątecznym stole, jednakże część mundurowych w tym czasie będzie w służbie. Właśnie tym, którzy będą strzegli bezpieczeństwa, Komendant życzył spokojnej służby. Na “jajeczkowym” spotkaniu nie zabrakło zaproszonych gości, którzy na co dzień współpracują z policjantami.

Zwyczajem w siemianowickiej komendzie jest to, że tuż przed Świętami Wielkanocnymi wszyscy policjanci, pracownicy są zaproszeni na świąteczny poczęstunek, aby tak jak w rodzinie złożyć sobie życzenia. Gospodarz “jajeczkowego” spotkania, Komendant Miejski Policji insp. Waldemar Wierzycki życzył wszystkim, żeby święta upływały spokojnie w gronie najbliższych osób i były okazją do odpoczynku oraz refleksji. Tym mundurowym, którzy w święta będą pełnić służbę życzono, aby przebiegała ona spokojnie i przede wszystkim bezpiecznie. Do świątecznych życzeń dołączyli się również I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji mł.insp. Piotr Bańka oraz zaproszeni goście, m.in. Prezes Koła Nr 31 SEiRP w Siemianowicach Śl. Ewa Macek i Zastępca Prezesa Koła Nr 31 SEiRP w Siemianowicach Śl. Michał Szynol którzy na co dzień współpracują z policjantami i wspierają ich w służbie. O tradycyjny, wielkanocny poczęstunek zadbały siemianowickie związki zawodowe oraz IPA.

 

Tekst i zdjęcia KMP Siemianowice Śl.

Walne Zebranie 2024

            W czwartek 21.03.2024 roku dzięki bardzo dobrej współpracy z łowczym Okręgowym Michałem Gawdzik na terenie Strzelnicy Myśliwskiej ZO PZŁ w Siemianowicach Śląskich odbyło się Zebranie Roczne Koła Nr 31 SEiRP w Siemianowicach Śląskich. Oprócz 36 członków koła obecnych byli zaproszeni goście II Wiceprezydent Miasta Siemianowice Śl. Beata Gałecka, Komendant Miejski Policji w Siemianowicach Śl. insp. Waldemar Wierzycki, I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Siemianowicach Śl. mł.insp. Piotr Bańka, Wiceprezes ZG SEiRP i Prezes ZOW SEiRP w Katowicach Mieczysław Skowron, Wiceprezes ZW SEiRP w Katowicach Sylwia Romaniuk (Prezes Koła Nr 27 i opiekun naszego Koła)Prezes Koła Nr 30 SEiRP w Częstochowie Konrad Ptak, sekretarz Koła Nr 30 SEiRP w Częstochowie Czesława Konieczna, rzecznik prasowy KMP w Siemianowicach Śl. Nadkom. Tatiana Lukoszek,  i Prezes ZTE Jacek Panasiuk.

Po przywitaniu gości i obecnych członków koła wybrano prowadzącego Prezes Ewę Macek powołano, protokolantów Iwonę Świderską i Jacka Przybylaka, Komisję Rewizyjną, Komisję Skrutacyjną i Komisję Wniosków i Uchwał. Przyjęto porządek zebrania, a Sekretarz Koła Jacek Przybylak przedstawiła regulamin przebiegu zebrania i protokół z poprzedniego Zebrania Rocznego.

Prezes Ewa Macek przedstawiła Sprawozdanie finansowe za 2023 r i wspólnie z Zastępcą Prezesa Michałem Szynolem oraz Sekretarzem Jackiem Przybylakiem przedstawili sprawozdanie z działalności Zarządu Koła w 2023 roku.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Koła Andrzej Denkowski omówił sprawozdanie Komisji z kontroli działalności koła w 2023 r.

Po przedstawieniu zebranym sprawozdań za ubiegły rok zabrali głos zaproszeni goście gratulując osiągnięć koła i dziękując za dotychczasową współpracę.

 

 

W czasie przerwy zebrani mogli posilić się cateringiem który przygotował niezawodny właściciel Kasyna z KMP w Siemianowicach Śl. i zaprzyjaźniona firma z Chorzowa  jak również obejrzeć wspomnienia z ubiegłorocznego Pleneru w Zwierzyńcu.

 W drugiej części zebrania Jacek Przybylak przedstawił Plan Pracy Zarządu Koła na 2024 r. a Ewa Macek zapoznała z Preliminarzem Budżetowym na ten rok natomiast Jacek Świderski zapoznał obecnych z prowadzoną w kole stroną internetową.

Robert Piętka i Czesława Konieczna zapoznali wszystkich z aktualną sytuacją osób represjonowanych ustawą z 16 grudnia 2016 r. szczególnie osób które jeszcze nie maja zakończonych spraw w sądach. Robert Piętka omówił współpracę z Bractwem Mundurowym.

 

W czasie zebrania podjęto stosowne uchwały i akceptowano przedstawione wnioski. Po zapoznaniu się z protokołami Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał i wniosków zebranie zakończono.

Całość zdjęć w Galerii

Tekst J. Świderski Foto J. Świderski M. Szynol

 

WYCIECZKA

Walne Zebranie 2024

Siemianowice Śląskie, 21.03.2024 r.

PORZĄDEK OBRAD

—————————————-

ZEBRANIA ROCZNEGO

KOŁA NR 31 SE i RP W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH

 

1. Rozpoczęcie zebrania.

2. Powitanie zaproszonych gości i członków Koła.

3. Uczczenie minutą ciszy pamięć zmarłych członków SE i RP.

4. Wybór Przewodniczącej obrad – Ewa MACEK.

5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej – podjęcie uchwały

6. Przyjęcie porządku obrad, (sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie prawomocności obrad ) – podjęcie uchwały.

7. Wybór protokolantów zebrania- 2 osoby – podjęcie uchwały.

8. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków – podjęcie uchwały.

9. Przyjęcie Regulaminu przebiegu Zebrania – podjęcie uchwały.

10. Przyjęcie Protokołu Zebrania Rocznego za 2022 r.- podjęcie uchwały.

11. Sprawozdanie finansowe za 2023 r.- (prezentacja)- Ewa Macek, Anna Krasucka – podjęcie uchwały.

12. Sprawozdanie Zarządu Koła z działalności za 2023 r.- Ewa MACEK, Michał Szynol, Jacek Przybylak (prezentacja) – podjęcie uchwały.

13. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2023 r .- ( prezentacja)- Andrzej DENKOWSKI – podjęcie uchwały.

14. Wystąpienie gości.

15. Przerwa na posiłek- bufet szwedzki.

16. Prezentacja z VI Ogólnopolskiego Pleneru Plastycznego „Czar Roztocza” w Zwierzyńcu

17. Dyskusja.

18. Przedstawienie planu pracy Zarządu Koła na 2024 r.- (prezentacja) – Jacek PRZYBYLAK, Ewa Macek – podjęcie uchwały.

19. Przedstawienie preliminarza budżetu na 2024 r. ( prezentacja) – Ewa Macek, Anna Krasucka – podjęcie uchwały.

20. Wyróżnienia członków Koła do odznaczeń- podjęcie uchwał

21. Omówienie strony internetowej Koła- administrator- Członek Zarządu-Jacek Świderski

22. Relacja dot. nowej siedziby Koła – Ewa Macek, Michał Szynol

23. Omówienie ustawy o zaopatrzeniu policji… z 16 grudnia 2016 r. i współpracy z Stowarzyszeniem Bractwo Mundurowe RP –

Robert Piętka, Ewa Macek.

24. Wolne wnioski.

25. Zakończenie zebrania.

 

Prezes

Zarządu Koła Nr 31 SEiRP

w Siemianowicach Śl.

 

/-/ EWA MACEK

Dzień Kobiet Relacja

8 marca jak przystało tradycji obchodziliśmy w kole Międzynarodowy Dzień Kobiet. W tym roku spotkaliśmy się wspólnie z koleżankami z koła nr 27 w Mysłowicach w „Zameczku” w Siemianowicach Śl. Korzystając z uprzejmości władz naszego miasta.

Zaproszone były również Drugi Zastępca Prezydenta Miasta Pani Beata Gałecka i Prezes Stowarzyszenia Aktywni Silesia  Pani Ewa Piaskowska.

Obecni panowie złożyli życzenia i wręczyli symboliczne słodycze i kwiaty.

Przy okazji tego spotkania złożyliśmy również życzenia imieninowe solenizantce Pani Beacie Gałeckiej.

Po ciepłym posiłku, który przygotował niezawodny właściciel Kasyna z KMP w Siemianowicach Śl. i cateringu z zaprzyjaźnionej firmy z Chorzowa rozpoczęła się zabawa inspirowana szalonymi latami 70 i 80 czyli w stylu hipi i disco.

Nie zabrakło oczywiście tradycyjnego “pociągu”.

Zabawa była wspaniała do ostatniej chwili.

 

 

 

Więcej zdjęć w Galerii

DZIEŃ KOBIET

Walne Zebranie 2024

ZARZĄD KOŁA NR 31

STOWARZYSZENIA EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH

ZAPRASZA CZŁONKÓW ZWYCZAJNYCH I WSPIERAJĄCYCH NA

ZEBRANIE ROCZNE SPRAWOZDAWCZE

KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ

21.03.2024 r.

W GODZ. OD 14.00 – 17.00

STRZELNICA MYŚLIWSKA OPZŁ

W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH

UL. ZWYCIĘSTWA 2.

PORZĄDEK ZEBRANIA ROCZNEGO BĘDZIE ZAMIESZCZONY NA STRONIE NASZEGO KOŁA:

seirp.org.pl

 

ZARZĄD KOŁA NR 31 SE i RP

w SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH

Strona 1 z 12

Koło nr 31 - Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych w Siemianowicach Śląskich